Chính sách riêng tư Amazingo

Amazingo.vn được quản lý và điều hành bởi Công ty TNHH Công nghệ Du lịch Amazing. Chính Sách Riêng Tư sau đây mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin định danh cá nhân mà chúng tôi thu thập được về các cá nhân và tập thể có liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi trên website Amazingo.vn. Khi truy cập vào website này, quý khách hàng đã đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin định danh cá nhân của mình. Tuỳ thuộc vào yêu cầu của luật pháp Việt Nam và quá trình phát triển của website chúng tôi có thể tiến hành điều chỉnh Chính Sách Riêng Tư này cho phù hợp.

Thông tin thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân về quý vị mà quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng website. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, email, số điện thoại của quý khách hàng. Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm cả những thông tin không định danh không mang tính cá nhân mà chỉ bao gồm thông tin kết hợp với thông tin cá nhân của quý khách hàng, đó là tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ IP, và các lựa chọn tìm kiếm trong các lần sử dụng website.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng

Nhằm bảo vệ thông tin của quý khách hàng an toàn, chúng tôi sử dụng các quy trình và công nghệ hợp lý để đặt các thông tin trong phạm vị an toàn. Quy trình thanh toán của chúng tôi sử dụng công nghệ TLS (Transport Layer Security) và thanh toán trực tuyến sử dụng dịch vụ thanh toán bên thứ ba để đảm bảo thông tin thẻ tín dụng, thẻ ATM của quý khách hàng được mã hoá an toàn.

Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập được

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng để giảm giá cho quý khách hàng trong những lần sử dụng dịch vụ thông qua chương trình điểm thưởng của website. Chúng tôi sử dụng thông tin của quý khách hàng để thông báo cho quý khách hàng khi có các ưu đãi và các dịch vụ mới. Dữ liệu của quý khách hàng cũng được chúng tôi sử dụng để thỉnh thoảng hỏi ý kiến của quý khách hàng về chất lượng dịch vụ với mục đích phục vụ quý khách hàng tốt hơn nữa. Nếu quý khách hàng cảm thấy không hài lòng và không muốn nhận các thông tin này xin vui lòng báo lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không để quý khách hàng phải phiền lòng nữa.

Chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách hàng

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách hàng với bên thứ ba mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ như: Dịch vụ thanh toán trực tuyến, tiếp thị sản phẩm.. Các bên thứ ba này bắt buộc phải đảm bảo an toàn thông tin và chỉ được sử dụng thông tin này theo hướng dẫn của chúng tôi.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân để bảo vệ bản thân chúng tôi trước các trách nhiệm pháp lý, để đáp ứng yêu cầu làm chứng ở toà án, đáp ứng các quy trình pháp lý, các yêu cầu pháp lý của nhân viên thi hành luật pháp, hoặc theo các yêu cầu khác nhằm tuân thủ luật pháp hiện hành, hoặc để đáp ứng yêu cầu của người mua liên quan đến bất kỳ việc mua bán, bàn giao, hoặc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ cơ sở kinh doanh hoặc công ty của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân để thi hành hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện áp dụng cho sản phẩm và dịch vụ của chúng mình, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người dùng hoặc bản thân chúng tôi hoặc đối tượng khác.

Chính sách về cookie

Chúng tôi sử dụng công nghệ Cookie trên website để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Cookie có thể lưu trữ nhiều thông tin tại máy tính của người dùng, bao gồm địa chỉ IP, dữ liệu điều hướng, thông tin máy chủ, thời gian truyền dữ liệu, ưu tiên của người dùng, địa chỉ e-mail và mật khẩu cần thiết để truy cập Website. Quý khách có thể vô hiệu cookie, nhưng nếu quý khách vô hiệu cookies, quý khách có thể không truy cập được những chức năng hay tính năng quan trọng của Website và việc sử dụng Website có thể bị hạn chế.

Cách thức Quý khách hàng có thể truy cập hoặc thay đổi thông tin cá nhân của mình

Nếu quý khách hàng có yêu cầu nào về truy cập, sửa xoá hoặc bất cứ yêu cầu khác nào về thông tin cá nhân của mình trên website, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để được đáp ứng. Để đảm bảo an toàn thông tin cho quý khách hàng chúng tôi sẽ tiến hành xác minh quý khách yêu cầu trước khi thực hiện bất cứ cung cấp, yêu cầu thay đổi nào.

Độ tuổi được cung cấp dịch vụ

Các cá nhân dưới tuổi 18 không đủ điều kiện sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên Website của chúng tôi.

Cập nhật ngày 02/06/2023