Vườn Vua Resort & Villas

Vuon Vua Resort & Villas
Xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
7.3 Điểm từ 14 đánh giá

Phòng khách sạn Đặt phòng đảm bảo

Loại phòng Tối đa Giá phòng
Family Suite - Biệt thự Phố Tây
Family Suite - Biệt thự Phố Tây
Ảnh và chi tiết
bể bơi, đầm sen
60m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn


(Miễn phí: 1 trẻ dưới 6 tuổi)
Family Suite - Biệt thự Phú Ông 1 Tầng
Family Suite - Biệt thự Phú Ông 1 Tầng
Ảnh và chi tiết
Sân vườn, đâm sen
70m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn


(Miễn phí: 2 trẻ dưới 6 tuổi)
Deluxe Double - Biệt thự Phố Tây
Deluxe Double - Biệt thự Phố Tây
Ảnh và chi tiết
bể bơi, đầm sen hoặc sân vườn
25m²

Một giường lớn

(Miễn phí: 1 trẻ dưới 6 tuổi)
Family Suite Plus - Biệt Thự Thanh Liên
Family Suite Plus - Biệt Thự Thanh Liên
Ảnh và chi tiết
bể bơi, đầm sen
60m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Suite Double - Biệt Thự Thanh Liên
Suite Double - Biệt Thự Thanh Liên
Ảnh và chi tiết
bể bơi, đầm sen hoặc sân vườn
30m²

Một giường lớn

(Miễn phí: 1 trẻ dưới 6 tuổi)
Family Junior Deluxe - Khách sạn Phố Cổ (phòng 2 tầng)
Family Junior Deluxe - Khách sạn Phố Cổ (phòng 2 tầng)
Ảnh và chi tiết
Sân vườn
58m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn/Hai giường

Phòng ngủ 2: Một giường lớn/Hai giường

Junior Deluxe Double - Khách sạn Phố Cổ
Junior Deluxe Double - Khách sạn Phố Cổ
Ảnh và chi tiết
Sân vườn
28m²

Một giường lớn/Hai giường

(Miễn phí: 1 trẻ dưới 6 tuổi)
Junior Deluxe Triple - Khách sạn Phố Cổ
Junior Deluxe Triple - Khách sạn Phố Cổ
Ảnh và chi tiết
bể bơi, sân vườn
28m²

Ba giường

Family Suite Tầng 2 - Biệt thự Phú Ông 2 Tầng
Family Suite Tầng 2 - Biệt thự Phú Ông 2 Tầng
Ảnh và chi tiết
Bể bơi, sân vườn, đầm sen
70m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn


(Miễn phí: 2 trẻ dưới 5 tuổi)
Family Suite Tầng 1 - Biệt thự Phú Ông 2 Tầng
Family Suite Tầng 1 - Biệt thự Phú Ông 2 Tầng
Ảnh và chi tiết
Sân vườn, đầm sen
70m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn


(Miễn phí: 2 trẻ dưới 6 tuổi)
Nhà Chị Dậu
Nhà Chị Dậu
Ảnh và chi tiết
vườn
30m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Lotus Bungalow
Lotus Bungalow
Ảnh và chi tiết
Vườn riêng, đầm sen
35m²

Một giường lớn

(Miễn phí: 1 trẻ dưới 6 tuổi)
Suite Double - Biệt thự Bích Liên
Suite Double - Biệt thự Bích Liên
Ảnh và chi tiết
Bể bơi, đầm sen, sân vườn
22m²

Một giường lớn

(Miễn phí: 1 trẻ dưới 6 tuổi)
Deluxe Double - Biệt thự Bích Liên
Deluxe Double - Biệt thự Bích Liên
Ảnh và chi tiết
Bể bơi, sân vườn
16m²

Một giường lớn

(Miễn phí: 1 trẻ dưới 6 tuổi)
Grand Luxury - Biệt thự Bích Liên WH
Grand Luxury - Biệt thự Bích Liên WH
Ảnh và chi tiết
vườn, đầm sen
27m²

Một giường lớn

Luxury - Biệt thự Bích Liên WH
Luxury - Biệt thự Bích Liên WH
Ảnh và chi tiết
vườn, đầm sen
20m²

Một giường lớn

Hồng Liên 2PN - Biệt thự Hồng Liên 1 Tầng
Hồng Liên 2PN - Biệt thự Hồng Liên 1 Tầng
Ảnh và chi tiết
sân vườn riêng
21m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn


(Miễn phí: 2 trẻ dưới 6 tuổi)
Hồng Liên 3PN - Biệt thự Hồng Liên 2 tầng
Hồng Liên 3PN - Biệt thự Hồng Liên 2 tầng
Ảnh và chi tiết
Bể bơi, sân vườn, đầm sen
21m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Một giường lớn/Hai giường

x 6
Biệt thự Bích Liên WH (nguyên căn)
Biệt thự Bích Liên WH (nguyên căn)
Ảnh và chi tiết
vườn, đầm sen
300m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn/Hai giường

Suite Double - Biệt thự Đảo hoa Phương Đông
Suite Double - Biệt thự Đảo hoa Phương Đông
Ảnh và chi tiết
Hướng vườn, đầm sen
20m²

Một giường lớn

(Miễn phí: 1 trẻ dưới 6 tuổi)
Deluxe Double - Biệt thự Đảo hoa Phương Đông
Deluxe Double - Biệt thự Đảo hoa Phương Đông
Ảnh và chi tiết
Vườn, Hồ sen
17m²

Một giường lớn

(Miễn phí: 1 trẻ dưới 6 tuổi)
Hồng Liên 3 PN - Biệt thự Hồng Liên 1 tầng
Hồng Liên 3 PN - Biệt thự Hồng Liên 1 tầng
Ảnh và chi tiết
Sân vườn riêng
21m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Một giường lớn

x 6
x 3 (Miễn phí: 3 trẻ dưới 6 tuổi)
Hồng Liên 2PN - Biệt thự Hồng Liên 2 tầng
Hồng Liên 2PN - Biệt thự Hồng Liên 2 tầng
Ảnh và chi tiết
Sân vườn riêng
21m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn/Hai giường


x 3 (Miễn phí: 3 trẻ dưới 6 tuổi)
Biệt thự Hồng Liên 2 tầng (nguyên căn)
Biệt thự Hồng Liên 2 tầng (nguyên căn)
Ảnh và chi tiết
Sân vườn riêng
111m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Một giường lớn

Phòng ngủ 4: Một giường lớn

Phòng ngủ 5: Một giường lớn

x 10
Grand Prestige Suite - Biệt thự Kim Liên WH
Grand Prestige Suite - Biệt thự Kim Liên WH
Ảnh và chi tiết
vườn, đầm sen
34m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Prestige King - Biệt Thự Kim Liên Wyndham
Prestige King - Biệt Thự Kim Liên Wyndham
Ảnh và chi tiết
vườn, đầm sen
27m²

Một giường lớn

Biệt thự Bích Liên (nguyên căn)
Biệt thự Bích Liên (nguyên căn)
Ảnh và chi tiết
bể bơi, đầm sen, sân vườn
100m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn


(Miễn phí: 2 trẻ dưới 6 tuổi)
Biệt thự Thanh Liên (nguyên căn)
Biệt thự Thanh Liên (nguyên căn)
Ảnh và chi tiết
bể bơi, đầm sen, sân vườn
100m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Một giường lớn

x 8
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 6 tuổi)
Prestige Twin - Biệt thự Kim Liên WH
Prestige Twin - Biệt thự Kim Liên WH
Ảnh và chi tiết
vườn, đầm sen
27m²

Hai giường

Biệt thự Kim Liên WH (nguyên căn)
Biệt thự Kim Liên WH (nguyên căn)
Ảnh và chi tiết
vườn, đầm sen
100m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Một giường lớn

Phòng ngủ 4: Hai giường

x 8
Biệt thự Đảo hoa phương Đông (nguyên căn)
Biệt thự Đảo hoa phương Đông (nguyên căn)
Ảnh và chi tiết
vườn, hồ sen
50m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Biệt thự Phố Tây (nguyên căn)
Biệt thự Phố Tây (nguyên căn)
Ảnh và chi tiết
vườn, đầm sen
50m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Một giường lớn

x 6
Biệt thự Phú Ông 2 tầng (nguyên căn)
Biệt thự Phú Ông 2 tầng (nguyên căn)
Ảnh và chi tiết
bể bơi, sân vườn, đầm sen
140m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Grand Premium Suite - Biệt thự Thanh Liên WH
Grand Premium Suite - Biệt thự Thanh Liên WH
Ảnh và chi tiết
vườn, đầm sen
27m²

Một giường lớn

Premium King - Biệt thự Thanh Liên WH
 Premium King - Biệt thự Thanh Liên WH
Ảnh và chi tiết
vườn, đầm sen
27m²

Một giường lớn

Biệt thự Thanh Liên WH (nguyên căn)
Biệt thự Thanh Liên WH (nguyên căn)
Ảnh và chi tiết
vườn, đầm sen
55m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Hai giường

x 6
Biệt Thự Phố Tây ( Nguyên Căn)
Biệt Thự Phố Tây ( Nguyên Căn)
Ảnh và chi tiết

Phòng ngủ 1:

Phòng ngủ 2:

Phòng ngủ 3:

x 8
Không tìm thấy phòng trống trong khoảng thời gian bạn đã chọn. Vui lòng liên hệ: 0888 780 696

Tiện nghi khách sạn

 • Free Wifi
 • Nhà hàng
 • Thang máy
 • Thiết bị cho người tàn tật
 • Bãi đỗ xe
 • Quán cafe
 • Két sắt
 • Phòng gia đình
 • Tầng cao cấp

Dịch vụ khách sạn

 • Dịch vụ giặt là/giặt khô
 • Dịch vụ đỗ xe
 • Dịch vụ tại phòng 24h

Hoạt động và giải trí

 • Bể bơi trong nhà
 • Câu lạc bộ trẻ em

Thông tin Vườn Vua Resort & Villas

Dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua - Vườn Vua Resort & Villas tọa lạc trên khu đất gần 86 ha tại khu Vườn Vua, đầm sen Bạch Thuỷ, thuộc địa bàn 3 xã: Trung Thịnh, Đồng Luận và Trung Nghĩa, huyện Thanh Thuỷ - Tỉnh Phú Thọ, nằm giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội ngăn cách bởi sông Đà, phía sau dãy Ba Vì. Đây là một vùng đất địa linh nhân kiệt gắn liền với nhiều điển tích lịch sử từ thời Đức Tổ Hùng Vương.

Hệ thống phòng nghỉ của Vườn Vua Resort & Villas bao gồm nhiều loại phòng khách sạn, villas, bungalow và phòng nghỉ đoàn với các tiêu chuẩn 3***++-5*****++. Được thiết kế tinh tế và kết hợp hài hòa của nhiều phong cách kiến trúc điển hình cho văn hóa các vùng miền Việt Nam và thế giới, hòa mình trong một không gian cây cỏ thơ mộng, tạo nên những không gian nghỉ dưỡng vừa sang trọng và tiện nghi, vừa nghệ thuật và lãng mạn, đậm chất văn hóa.

Hệ thống nhà hàng của Vườn Vua Resort & Villas được thiết kế mở, hòa mình vào không gian thiên nhiên tuyệt đẹp, phục vụ những món ăn truyền thống hoàn toàn từ thực phẩm siêu sạch dược chế biến bởi các đầu bếp lành nghề, mang tới cho du khách cảm giác thưởng thức thực sự!

Nằm trên đầm sen Bạch Thủy bát ngát có tầm view ra đỉnh Ba Vì hùng vĩ, Sen sauna, massage & Sapa của Vườn Vua Resort & Villas là một điểm thư giãn, phục hồi sức khỏe hết sức độc đáo, hấp dẫn với du khách. Đến với Sen sauna, massage & Spa, Quý khách sẽ được trải nghiệm những dịch vụ cao cấp với đội ngũ nhân viên ưu tú kinh nghiệm, không gian thư giãn sang trọng hòa mình giữa thiên nhiên, cỏ cây hoa lá... Tất cả sẽ tạo lên sự cuốn hút và cảm giá thật thoải mái, êm đềm cho du khách.

Khách hàng có thể tận hưởng một kì nghỉ năng động và thú vị với rất nhiều hoạt động giải trí hằng ngày tại khu nghỉ dưỡng. Mong muốn của chúng tôi là đem lại một kì nghỉ năng động và những trải nghiệm tuyệt vời, sự vui vẻ , thư giãn, thú vị và sáng tạo trong suốt thời gian lưu trú.

Xem thêm

Chính sách

Thời gian nhận phòng:14:00
Thời gian trả phòng:12:00

Từ ngày Đến ngày :

Xem thêm

Thông tin hữu ích

Số phòng:

Chúng tôi cam kết

Đặt phòng an toàn: Đặt phòng trên Amazingo các thông tin chi tiết của quý vị được bảo vệ bằng kết nối an toàn.
Đảm bảo riêng tư: Các thông tin của quý vị sẽ chỉ được dùng để đảm bảo yêu cầu cho đặt phòng.
Đảm bảo Giá Tốt nhất: Quý vị tìm thấy phòng đã đặt trực tuyến với giá thấp hơn tại nơi khác? Chúng tôi sẽ tính quý vị cùng giá đó.
Chi tiết hơn xin xem tại Chính sách riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ.
* Hình ảnh, tiêu chuẩn sao, thông tin được cung cấp bởi Vườn Vua Resort & Villas, có thể không hoàn toàn giống thực tế. Amazingo không chịu trách nhiệm về các sai khác của thông tin này (nếu có) so với thực tế

Khách hàng đánh giá

Điểm đánh giá trung bình
7.3
Dựa trên 14 đánh giá
Các đánh giá được viết bởi khách của chúng tôi sau đợt lưu trú của họ tại Vườn Vua Resort & Villas.
 • Hoàng thị việt hoa
  Vào ngày
  30/05/2022

  Good

  7
  Nv phục vụ chu đáo, phòng chưa đc sạch sẽ

  Ưu điểm

  
  				

  Điểm trừ

  
  			
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn?
 • Nguyễn thị thanh dung
  Vào ngày
  19/04/2021

  Đánh giá cho vườn vua

  9.2
  Khu nhà (Thanh Liên), đẹp sạch, hiện đại phong cách phục vụ tốt, giá thì hơi đắt, thức ăn chưa được phong phú lắm

  Ưu điểm

  Sạch sẽ, thoáng mát, đẹp

  Điểm trừ

  thức ăn
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn?
 • Cấn Mạnh Toàn
  Vào ngày
  01/03/2021

  Hài lòng!!

  9
  Nhà mình có con nhỏ, lại đi vào mùa không có sen. Nhưng cực kỳ hài lòng, không gian rộng rãi trẻ em chạy , chơi đùa thoải mái. 
  Sẽ quay lại vào mùa sen !! 

  Ưu điểm

  Không gian rộng rãi, thoáng mát. Không khí trong lành !!
  Phòng ốc sạch sẽ, đồ ăn giá hợp lý, vệ sinh. 
  Bể bơi nước ấm, lạnh nữa tắm vẫn ok

  Điểm trừ

  Bể hơi bé thôi !!
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn?
 • Nguyen Thi Hong Hai
  Vào ngày
  03/09/2019

  Đánh giá

  5.4
  Phòng nhỏ không xứng đáng với tiêu chuẩn 4 sao.
  Nhà vệ sinh nhỏ, bị tắc nước
  Chi phí tiền phòng quá đắt .

  Ưu điểm

  
  				

  Điểm trừ

  
  			
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn?
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  Vào ngày
  20/08/2019

  Rất hài lòng

  9
  Rất hài lòng vì có cảnh quang đẹp! Nhưng cần lưu ý thêm về vệ sinh chung đồ dùng và WC

  Ưu điểm

  
  				

  Điểm trừ

  
  			
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn?
Xem thêm
Vườn Vua Resort & Villas main point

Tìm khách sạn

Ngày nhận phòng
Ngày trả phòng
Khách cũng thường xem

Điều khách hàng hài lòng

"Sạch sẽ, thoáng mát, đẹp "
Khách hàng
"Không gian rộng rãi, thoáng mát. Không khí trong lành !! Phòng ốc sạch sẽ, đồ ăn giá hợp lý, vệ sinh. Bể bơi nước ấm, lạnh nữa tắm vẫn ok"
Khách hàng
"Nhiều cây cối, khung cảnh đẹp, phù hợp sống ảo"
Khách hàng
"Đẹp"
Khách hàng
"Đẹp"
Khách hàng
"Không gian rộng, phục vụ trọn gói. "
Khách hàng
"Dịch vụ mặc dù đôi khi chưa đc chuyên nghiệp do rơi vào kì nghỉ lễ nhưng nhân viên rất dễ chịu và chịu khó chiều khách, đặc biệt nhân viên khu bếp và nhà hàng, rất cố gắng đáp ứng nhu cầu của khách mặc dù ngày lễ tết cao điểm. Xe đạp đc thuê miễn fi cho từng fong cũng là 1 điểm cộng dễ chịu cho khu resort này Đồ ăn fong fu đa dạng, thêm một điểm cộng cho đầu bếp ở đây, thức ăn nấu rất vừa miệng, giá cả hợp lý, đầy đặn. Buffet sáng rất ngon vừa lòng các bậc fu huynh khó tính của nhà tôi. Fong karaoke nhỏ vừa với gia đình tôi, chưa đc cập nhật nhiều bài hát mới nhg cũng chấp nhận được. Nhân viên cũng rất lễ fep và nhiệt tình, việc quản lý ng ra vào khu resort cũng khiến khách lưu trú ở đây an tâm fan nào. Hoa quả chào mừng đều có ở tất cả các fong. "
Khách hàng
"Đồ ăn sáng ngon đa dạng, nhà bếp nấu ăn cũng rất hợp khẩu vị cả những ng khó tính nhất trg đoàn, fong karaoke ngay cạnh fong ăn rất tiện. Dịch vụ kê extra bed nhanh hơn chúng tôi nghĩ, xe đạp đc sd miễn fi trong cả khu nên các cụ rất thích, không gian rộng rãi thoáng mát. Nhân viên cũng rất dễ chịu."
Khách hàng
"Không gian rộng rãi, gần Hà Nội"
Khách hàng