Wyndham Grand Phú Quốc

Wyndham Grand Phú Quốc
Tên cũ/Tên khác: VinOasis Phú Quốc
Bãi Dài, Xã Gành Dầu, TP Phú Quốc
7.8 Điểm từ 5 đánh giá

Lọc theo:

Phòng khách sạn Biệt thự Ăn sáng Ăn 2 bữa Bữa sáng & Vin Safari Ăn 3 bữa Bữa sáng & VinWonders, Safari ở từ 2 đêm Bữa sáng & VinWonders Ăn 2 bữa & Vin Safari Bữa sáng & VinWonders, Safari Ăn 2 bữa và VinWonders, Safari ở từ 2 đêm Ăn 2 bữa & VinWonders Ăn 3 bữa & Vin Safari Ăn 2 bữa và VinWonders, Safari Ăn 3 bữa và VinWonders, Safari ở từ 2 đêm Ăn 3 bữa & VinWonders Ăn 3 bữa và VinWonders, Safari

Hạng phòng Đặt phòng đảm bảo

Loại phòng Bao gồm Giá bán Chọn phòng
Superior
Superior
Ảnh và chi tiết
Vườn
42m²

Một giường lớn/Hai giường

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
1,529,000 đ
1,453,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
Điều kiện hủy
2,588,000 đ
2,459,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé Vin Safari
Điều kiện hủy
2,906,000 đ
2,761,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
3,294,000 đ
3,129,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
3,482,000 đ
3,308,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
Điều kiện hủy
3,541,000 đ
3,364,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 2 bữa
Vé Vin Safari
Điều kiện hủy
3,965,000 đ
3,766,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
4,165,000 đ
3,956,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 2 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
4,541,000 đ
4,314,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 2 bữa
Vé VinWonders
Điều kiện hủy
4,600,000 đ
4,370,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vin Safari
Điều kiện hủy
4,671,000 đ
4,437,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 2 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
5,224,000 đ
4,962,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
5,247,000 đ
4,985,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders
Điều kiện hủy
5,306,000 đ
5,041,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
5,929,000 đ
5,633,000 đ
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
Deluxe Garden View (King/Twin)
Deluxe Garden View (King/Twin)
Ảnh và chi tiết
42m²

Một giường lớn/Hai giường

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
1,706,000 đ
1,621,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
Điều kiện hủy
2,765,000 đ
2,626,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé Vin Safari
Điều kiện hủy
3,082,000 đ
2,928,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
3,471,000 đ
3,297,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
3,659,000 đ
3,476,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
Điều kiện hủy
3,718,000 đ
3,532,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 2 bữa
Vé Vin Safari
Điều kiện hủy
4,141,000 đ
3,934,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
4,341,000 đ
4,124,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 2 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
4,718,000 đ
4,482,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 2 bữa
Vé VinWonders
Điều kiện hủy
4,776,000 đ
4,538,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vin Safari
Điều kiện hủy
4,847,000 đ
4,605,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 2 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
5,400,000 đ
5,130,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
5,424,000 đ
5,152,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders
Điều kiện hủy
5,482,000 đ
5,208,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
6,106,000 đ
5,801,000 đ
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
Deluxe Ocean View
Deluxe Ocean View
Ảnh và chi tiết
biển
42m²

Một giường lớn/Hai giường

(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi, 1 trẻ dưới 3 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
2,000,000 đ
1,900,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi, 1 trẻ dưới 3 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
Điều kiện hủy
3,059,000 đ
2,906,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi, 1 trẻ dưới 3 tuổi)
Bữa sáng
Vé Vin Safari
Điều kiện hủy
3,376,000 đ
3,208,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi, 1 trẻ dưới 3 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
3,765,000 đ
3,576,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi, 1 trẻ dưới 3 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
3,953,000 đ
3,755,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi, 1 trẻ dưới 3 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
Điều kiện hủy
4,012,000 đ
3,811,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi, 1 trẻ dưới 3 tuổi)
Ăn 2 bữa
Vé Vin Safari
Điều kiện hủy
4,435,000 đ
4,214,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi, 1 trẻ dưới 3 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
4,635,000 đ
4,404,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi, 1 trẻ dưới 3 tuổi)
Ăn 2 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
5,012,000 đ
4,761,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi, 1 trẻ dưới 3 tuổi)
Ăn 2 bữa
Vé VinWonders
Điều kiện hủy
5,071,000 đ
4,817,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi, 1 trẻ dưới 3 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vin Safari
Điều kiện hủy
5,141,000 đ
4,884,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi, 1 trẻ dưới 3 tuổi)
Ăn 2 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
5,694,000 đ
5,409,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi, 1 trẻ dưới 3 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
5,718,000 đ
5,432,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi, 1 trẻ dưới 3 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders
Điều kiện hủy
5,776,000 đ
5,488,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 1 trẻ dưới 4 tuổi, 1 trẻ dưới 3 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
6,400,000 đ
6,080,000 đ
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
Deluxe Suite Ocean View
Deluxe Suite Ocean View
Ảnh và chi tiết
84m²

Một giường lớn

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
2,765,000 đ
2,626,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
Điều kiện hủy
3,824,000 đ
3,632,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé Vin Safari
Điều kiện hủy
4,141,000 đ
3,934,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
4,529,000 đ
4,303,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
4,718,000 đ
4,482,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders
Điều kiện hủy
4,776,000 đ
4,538,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 2 bữa
Vé Vin Safari
Điều kiện hủy
5,200,000 đ
4,940,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
5,400,000 đ
5,130,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 2 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
5,776,000 đ
5,488,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 2 bữa
Vé VinWonders
Điều kiện hủy
5,835,000 đ
5,544,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé Vin Safari
Điều kiện hủy
5,906,000 đ
5,611,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 2 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
6,459,000 đ
6,136,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
6,482,000 đ
6,158,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders
Điều kiện hủy
6,541,000 đ
6,214,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
7,165,000 đ
6,806,000 đ
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
2 bedroom villa
2 bedroom villa
Ảnh và chi tiết
340m²

Phòng ngủ 1: Hai giường

Phòng ngủ 2: Một giường lớn


x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 12 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
7,059,000 đ
6,706,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 12 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
Điều kiện hủy
9,882,000 đ
9,388,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 12 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
10,965,000 đ
10,416,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 12 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
11,882,000 đ
11,288,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 12 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
12,329,000 đ
11,713,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 12 tuổi)
Ăn 2 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
13,788,000 đ
13,099,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 12 tuổi)
Ăn 2 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
15,153,000 đ
14,395,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 12 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
15,788,000 đ
14,999,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 12 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
17,153,000 đ
16,295,000 đ
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
3 - Bedroom Garden Villa
3 - Bedroom Garden Villa
Ảnh và chi tiết
Hướng vườn
456m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Hai giường

x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 12 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
10,588,000 đ
10,059,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 12 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
Điều kiện hủy
14,824,000 đ
14,082,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 12 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
16,447,000 đ
15,625,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 12 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
17,824,000 đ
16,932,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 12 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
18,494,000 đ
17,569,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 12 tuổi)
Ăn 2 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
20,682,000 đ
19,648,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 12 tuổi)
Ăn 2 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
22,729,000 đ
21,593,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 12 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
23,682,000 đ
22,498,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 12 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
25,729,000 đ
24,443,000 đ
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
3-Bedroom Beachfront Villa
3-Bedroom Beachfront Villa
Ảnh và chi tiết
Hướng biển
479m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Hai giường

x 6
Ăn sáng
Điều kiện hủy
12,471,000 đ
11,847,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
Điều kiện hủy
16,706,000 đ
15,871,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
18,329,000 đ
17,413,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
19,706,000 đ
18,721,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
20,376,000 đ
19,358,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
Ăn 2 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
22,565,000 đ
21,436,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
Ăn 2 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
24,612,000 đ
23,381,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
25,565,000 đ
24,286,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
27,612,000 đ
26,231,000 đ
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
6-Bedroom Beachfront President Villa
6-Bedroom Beachfront President Villa
Ảnh và chi tiết
Hướng biển
1000m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Một giường lớn

Phòng ngủ 4: Một giường lớn

Phòng ngủ 5: Một giường lớn

Phòng ngủ 6: Hai giường

x 12
Ăn sáng
Điều kiện hủy
42,941,000 đ
40,794,000 đ
Xác nhận sớm!
x 12
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
Điều kiện hủy
51,412,000 đ
48,841,000 đ
Xác nhận sớm!
x 12
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
54,659,000 đ
51,926,000 đ
Xác nhận sớm!
x 12
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
57,412,000 đ
54,541,000 đ
Xác nhận sớm!
x 12
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
58,753,000 đ
55,815,000 đ
Xác nhận sớm!
x 12
Ăn 2 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
63,129,000 đ
59,973,000 đ
Xác nhận sớm!
x 12
Ăn 2 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
67,224,000 đ
63,862,000 đ
Xác nhận sớm!
x 12
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
69,129,000 đ
65,673,000 đ
Xác nhận sớm!
x 12
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
73,224,000 đ
69,562,000 đ
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
Hoặc gọi 0888 780 696 để đặt.

Tiện nghi khách sạn

 • Free Wifi
 • Nhà hàng
 • Quán bar
 • Thang máy
 • Thiết bị phòng họp
 • Massage
 • Bãi đỗ xe
 • Quán cafe
 • Két sắt
 • Phòng gia đình

Dịch vụ khách sạn

 • Dịch vụ ăn tại phòng
 • Dịch vụ giặt là/giặt khô
 • Dịch vụ du lịch
 • Dịch vụ đỗ xe
 • Dịch vụ tại phòng 24h
 • Người vận chuyển hành lý
 • Cho thuê xe đạp/xe máy

Hoạt động và giải trí

 • Phòng thể dục
 • Phòng trò chơi
 • Bể bơi ngoài trời
 • Bể bơi trẻ em
 • Spa

Thông tin Wyndham Grand Phú Quốc

Wyndham Grand Phú Quốc, một trong những khu nghỉ dưỡng 5 sao hàng đầu tại đảo ngọc Phú Quốc, tọa lạc tại Bãi Dài - một trong những bãi biển đẹp nhất của đảo. Chỉ cách sân bay Phú Quốc khoảng 50 phút lái xe, vị trí này thuận tiện cho du khách muốn khám phá các điểm đến nổi tiếng trên đảo. Khách sạn là khu nghỉ dưỡng Wyndham Grand lớn nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với tổng cộng 1,399 phòng và 21 biệt thự sang trọng, mỗi phòng có diện tích từ 42m2 đến 84m2 và đều có ban công rộng rãi, các biệt thự có diện tích từ 340m2 tới 1000m2 và nhìn chính diện ra biển.

Khách sạn có bãi biển riêng, đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh cho du khách. Bạn chỉ cần bước chân ra khỏi phòng là có thể tận hưởng không gian biển trong lành và thoáng đãng. Khách sạn cung cấp đầy đủ các tiện nghi bãi biển như ghế nằm, ô che nắng và dịch vụ phục vụ đồ uống ngay tại bãi biển. Các hoạt động thể thao biển như lặn biển, chèo thuyền kayak và lướt ván cũng có sẵn, đem lại những trải nghiệm thú vị cho kỳ nghỉ của bạn.

Các Hạng Phòng Tại Wyndham Grand Phú Quốc

Superior

Phòng Superior là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn tận hưởng không gian sang trọng nhưng vẫn tiết kiệm chi phí. Với diện tích 42m2, phòng được trang bị giường King hoặc hai giường đơn, tầm nhìn hướng vườn và nội khu. Ban công rộng rãi giúp bạn thư giãn và ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

Deluxe Garden View

Phòng Deluxe Garden View có diện tích 42m2, được thiết kế trang nhã với tầm nhìn ra khu vườn xanh mát. Phòng được trang bị giường King hoặc hai giường đơn, tạo cảm giác thoải mái và tiện nghi cho du khách.

Deluxe Ocean View

Phòng Deluxe Ocean View có diện tích 42m2, mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển. Bạn có thể lựa chọn giữa giường King hoặc hai giường đơn, và tận hưởng không gian rộng rãi, sang trọng với cảnh biển trong xanh từ ban công phòng.

Deluxe Suite Ocean View

Phòng Deluxe Suite Ocean View là lựa chọn đỉnh cao với diện tích lên đến 84m2. Phòng có giường King, không gian sinh hoạt rộng rãi và ban công nhìn ra biển, tạo nên một kỳ nghỉ dưỡng hoàn hảo cho du khách muốn tận hưởng sự sang trọng và riêng tư.

2-bedroom Villa

Villa có kích thước 340m2 với hai phòng ngủ, có bể bơi riêng phù hợp cho các gia đình có trẻ nhỏ. Villa có tầm nhìn ra vườn xung quanh khu nghỉ, có một giường king và một phòng giường twin.

3-bedroom Villa

Villa có kích thước 456m2 với ba phòng ngủ, bao gồm hai phòng giường king và một phòng giường twin, có bể bơi riêng với tầm nhìn ra vườn xung quanh khu nghỉ.

3-bedroom Beachfront Villa

Villa có kích thước 479m2 với ba phòng ngủ, bao gồm hai phòng giường king và một phòng giường twin, bể bơi riêng. Đây là hạng villa ngay sát biển, nhìn trực diện ra biển và chỉ với vài bước chân là quý vị có thể bước chân ra bãi biển rộng lớn của khu nghỉ.

Trung Tâm Hội Nghị

Wyndham Grand Phú Quốc có trung tâm hội nghị hiện đại với sức chứa lên đến 600 khách, phù hợp cho các sự kiện lớn như hội thảo, hội nghị và tiệc cưới. Trung tâm được trang bị đầy đủ các thiết bị âm thanh, ánh sáng và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp, đảm bảo mọi sự kiện diễn ra suôn sẻ và thành công.

Phòng Họp Nhỏ

Ngoài trung tâm hội nghị lớn, khách sạn còn có các phòng họp nhỏ, phù hợp cho các buổi họp nhóm, hội thảo nhỏ hoặc các sự kiện riêng tư. Các phòng họp này được trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết và có đội ngũ nhân viên hỗ trợ tận tâm.

Bể Bơi Ngoài Trời

Khách sạn có bể bơi ngoài trời rộng 1,500m2, là nơi lý tưởng để bạn thư giãn và tận hưởng ánh nắng mặt trời. Bể bơi được thiết kế đẹp mắt, kết hợp giữa không gian xanh mát và khu vực tắm nắng, đem lại trải nghiệm bơi lội thú vị.

Naia Spa

Naia Spa là nơi bạn có thể tận hưởng các liệu pháp thư giãn và chăm sóc sức khỏe, lấy cảm hứng từ những truyền thống làm đẹp và sức khỏe của châu Á. Spa cung cấp các liệu pháp tự nhiên, giúp bạn tái tạo năng lượng và thư giãn sau những ngày khám phá đảo Phú Quốc.

Nhà Hàng Và Quầy Bar

Wyndham Grand Phú Quốc có nhà hàng và quầy bar, phục vụ đa dạng các món ăn từ ẩm thực Việt Nam truyền thống đến các món Âu, Á. Nhà hàng Atlantis nổi tiếng với các món ăn Ý tinh tế, trong khi nhà hàng Nautilus 1 & 2 cung cấp buffet phong phú cho bữa sáng, trưa và tối. Các quầy bar như Brew Bar, Pool Bar và Beach Bar là nơi bạn có thể thưởng thức các loại đồ uống ngon và thư giãn bên cạnh bể bơi hoặc bãi biển.

Câu Lạc Bộ Trẻ Em

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, câu lạc bộ trẻ em tại Wyndham Grand Phú Quốc là nơi lý tưởng để các bé vui chơi và sáng tạo. Câu lạc bộ mở cửa từ 8:00 đến 22:00, với nhiều hoạt động thú vị và an toàn cho trẻ em.

Phố Mua Sắm

Khách sạn có khu phố mua sắm trong khuôn viên, nơi bạn có thể mua sắm các món quà lưu niệm đặc trưng của Phú Quốc và các sản phẩm độc đáo từ Wyndham Grand.

Các Hoạt Động Thể Thao Và Giải Trí

Wyndham Grand Phú Quốc cung cấp nhiều hoạt động thể thao và giải trí khác như sân tennis, phòng tập gym hiện đại và các lớp yoga buổi sáng. Những hoạt động này giúp du khách duy trì sức khỏe và thư giãn trong suốt kỳ nghỉ.

Wyndham Grand Phú Quốc là một điểm đến hoàn hảo cho kỳ nghỉ dưỡng của bạn, với vị trí tuyệt đẹp, các tiện nghi hiện đại và dịch vụ chuyên nghiệp. Từ các hạng phòng sang trọng, nhà hàng đa dạng, spa thư giãn đến các tiện nghi cho tổ chức sự kiện, khách sạn đáp ứng mọi nhu cầu của du khách. Hãy đến và trải nghiệm kỳ nghỉ tuyệt vời tại Wyndham Grand Phú Quốc, nơi bạn sẽ được tận hưởng những phút giây thư giãn và thú vị trên đảo ngọc Phú Quốc.

Xem thêm

Chính sách

Thời gian nhận phòng:14:00
Thời gian trả phòng:12:00

Từ ngày 01-12-2023 Đến ngày 30-11-2024:

Chính sách phụ thu

Định nghĩa

- BB Gói phòng bao gồm đêm nghỉ kèm theo 01 bữa ăn sáng ngày hôm sau

- BW: Gói phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Vin Wonders (14h hôm nay đến 12h trưa hôm sau)

- BS: Gói phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Vin Safari (14h hôm nay đến 12h trưa hôm sau)

- BX1 Gói phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Vin Wonders & Safari áp dụng cho gói combo 01 đêm (14h hôm nay đến 12h trưa hôm sau)

- BX2 Gói phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Vin Wonders & Safari áp dụng cho gói combo tối thiểu 02 đêm liên tiếp (14h hôm nay đến 12h trưa hôm sau)

- HB: Gói phòng bao gồm đêm nghỉ kèm theo ăn 02 bữa (bữa tối ngày đến, bữa sáng ngày hôm sau HOẶC bữa sáng & bữa trưa ngày hôm sau)

- HW: Gói phòng HB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Vin Wonders (14h hôm nay đến 12h trưa hôm sau)

- HS: Gói phòng HB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Vin Safari (14h hôm nay đến 12h trưa hôm sau)

- HX1: Gói phòng HB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Vin Wonders & Safari áp dụng cho gói combo 01 đêm (14h hôm nay đến 12h trưa hôm sau)

- HX2: Gói phòng HB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Vin Wonders & Safari áp dụng cho gói combo tối thiểu 02 đêm liên tiếp (14h hôm nay đến 12h trưa hôm sau)

- FB Gói phòng bao gồm đêm nghỉ kèm theo ăn 03 bữa (tối ngày đến, sáng và ăn trưa ngày ngày hôm sau)

- FW: Gói phòng FB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Vin Wonders (14h hôm nay đến 12h trưa hôm sau)

- FS: Gói phòng FB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Vin Safari (14h hôm nay đến 12h trưa hôm sau)

- FX1 Gói phòng FB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Vin Wonders & Safari áp dụng cho gói combo 01 đêm (14h hôm nay đến 12h trưa hôm sau)

- FX2 Gói phòng FB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Vin Wonders & Safari áp dụng cho gói combo tối thiểu 02 đêm liên tiếp (14h hôm nay đến 12h trưa hôm sau)

Đối với gói BX1, BX2 & HX1, HX2 & FX1, FX2 bao gồm vé vào khu vui chơi Vin Wonder & Safari được áp dụng không giới hạn theo đêm lưu trú (14h hôm nay đến 12h trưa hôm sau)
- Phụ Thu người thứ 3 sẽ được áp dụng khi số lượng người đặt vượt quá số lượng tiêu chuẩn mặc định cho 01 phòng ở
- Chỉ 01 giường phụ trong 01 phòng mỗi đêm

Phụ thu người thứ 3 BB BX1 BX2 HB HX1 HX2 FB FX1 FX2
Người lớn có giường phụ & ăn sáng 900,000 2,020,000 1,730,000 1,350,000 2,470,000 2,180,000 1,650,000 2,505,000 2,480,000
Trẻ em (4-12 tuổi) - chỉ có ăn sáng, không giường phụ Miễn phí 1,120,000 830,000 270,000 1,390,000 1,100,000 450,000 1,570,000 1,280,000
Trẻ em dưới 4 tuổi chung giường với bố mẹ Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Phụ thu người thứ 3 BW BS HW HS FW FS
Trẻ em (4-12 tuổi) - chỉ có ăn sáng, không giường phụ 855,000 585,000 1,125,000 855,000 1,305,000 1,035,000
Người lớn có giường phụ & ăn sáng 1,755,000 1,485,000 2,205,000 1,935,000 2,505,000 2,235,000

Xem thêm

Thông tin hữu ích

Số phòng:
VinWonders Phú Quốc:
Vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc:
Khoảng cách sân bay Quốc tế Phú Quốc:

Chúng tôi cam kết

Đặt phòng an toàn: Đặt phòng trên Amazingo các thông tin chi tiết của quý vị được bảo vệ bằng kết nối an toàn.
Đảm bảo riêng tư: Các thông tin của quý vị sẽ chỉ được dùng để đảm bảo yêu cầu cho đặt phòng.
Đảm bảo Giá Tốt nhất: Quý vị tìm thấy phòng đã đặt trực tuyến với giá thấp hơn tại nơi khác? Chúng tôi sẽ tính quý vị cùng giá đó.
Chi tiết hơn xin xem tại Chính sách riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ.
* Hình ảnh, tiêu chuẩn sao, thông tin được cung cấp bởi Wyndham Grand Phú Quốc, có thể không hoàn toàn giống thực tế. Amazingo không chịu trách nhiệm về các sai khác của thông tin này (nếu có) so với thực tế

Khách hàng đánh giá

Điểm đánh giá trung bình
7.8
Dựa trên 5 đánh giá
Các đánh giá được viết bởi khách của chúng tôi sau đợt lưu trú của họ tại Wyndham Grand Phú Quốc.
 • HOÀNG MAI LINH
  Vào ngày
  28/04/2022

  chất lượng Vinoasis

  6.6
  - Phòng nghỉ, xe đón, tiễn sân bay : OK
  - Khu vui chơi OK
  - Ăn uống chưa bằng các nơi khác , cần bổ sung vào thực đơn thay đổi các món ăn trong 1 ngày ( vì ăn 3 bữa) tránh trùng lặp, bổ sung thêm các món rau , hải sản, hoa quả tráng miệng ... tươi ngon hơn, phong phú hơn

  Ưu điểm

  
  				

  Điểm trừ

  
  			
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn?
 • Phạm Ngọc Sơn
  Vào ngày
  20/03/2022

  Đánh giá dịch vụ

  7.4
  Gia đình đi du lịch Phú Quốc

  Ưu điểm

  Sạch sẽ, tiện nghi, Thoáng mát, nhiều tiện ích, gần biển, di chuyển thuận tiện chu đáo, các khu vui chơi giải trí phong phú. Phục vụ tận tình chu đáo!

  Điểm trừ

  Đồ ăn chưa phong phú, chất lượng, cơ sở vật chất đã bắt đầu xuống cấp.
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn?
 • Nguyễn Thị Thảo
  Vào ngày
  31/08/2020

  Vinoasis

  8.6
  Một số cảm nhận về Vinoasis:

  Ưu điểm

  - Cơ sở vật chất đẹp, sang trọng, hiện đại, tiện nghi, sạch sẽ.
  - Thái độ nhân viên niềm nở, nhiệt tình.

  Điểm trừ

  - Check in mất nhiều thời gian (gần 1h) trong khi đã quá thời điểm được nhận phòng từ lâu.
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn?
 • Lê Huy Thanh
  Vào ngày
  12/02/2020

  Hài lòng về khách sạn

  8.4
  Khách sạn thiết kế sang trọng, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

  Ưu điểm

  
  				

  Điểm trừ

  
  			
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn?
 • Lê Hạnh
  Vào ngày
  15/01/2020

  Dịch vụ đáng giá

  8.2
  Phòng đẹp, khuông viên ks rộng lớn, hồ bơi đẹp.

  Ưu điểm

  
  				

  Điểm trừ

  
  			
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn?
Wyndham Grand Phú Quốc main point

Tìm khách sạn

Ngày nhận phòng
Ngày trả phòng
Khách cũng thường xem

Điều khách hàng hài lòng

"Sạch sẽ, tiện nghi, Thoáng mát, nhiều tiện ích, gần biển, di chuyển thuận tiện chu đáo, các khu vui chơi giải trí phong phú. Phục vụ tận tình chu đáo!"
Khách hàng
"- Cơ sở vật chất đẹp, sang trọng, hiện đại, tiện nghi, sạch sẽ. - Thái độ nhân viên niềm nở, nhiệt tình."
Khách hàng

Địa danh gần Wyndham Grand Phú Quốc