Melia Vinpearl Phú Quốc

Melia Vinpearl Phu Quoc
Tên cũ/Tên khác: Vinpearl Discovery Greenhill Phu Quoc
Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Phú Quốc
9.1 Điểm từ 3 đánh giá

Lọc theo:

Ăn sáng Ăn sáng và Vui chơi từ 2 đêm Ăn 2 bữa Ăn sáng và Vui chơi 1 đêm Ăn 2 bữa và Vui chơi từ 2 đêm Ăn trọn gói Ăn 2 bữa và Vui chơi Ăn 3 bữa và vui chơi từ 2 đêm Ăn 3 bữa và vui chơi 1 đêm

Hạng phòng (Giá đã bao gồm VAT + phí dịch vụ) Đặt phòng đảm bảo

Loại phòng Bao gồm Giá bán Chọn phòng
1-Bedroom Villa Lake View with Private Pool
1-Bedroom Villa Lake View with Private Pool
Ảnh và chi tiết
hồ
220m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn/Hai giường

Phòng khách

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
4,024,000 đ
3,621,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng và Vui chơi không giới hạn từ 2 đêm
Điều kiện hủy
5,247,000 đ
4,722,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
Điều kiện hủy
5,745,000 đ
5,170,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng và Vui chơi không giới hạn 1 đêm
Điều kiện hủy
6,612,000 đ
5,951,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
VinWonders + Safari từ 2 đêm
Điều kiện hủy
6,787,000 đ
6,108,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
8,159,000 đ
7,343,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
VinWonders + Safari
Điều kiện hủy
8,333,000 đ
7,500,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa và vui chơi không giới hạn từ 2 đêm
Điều kiện hủy
8,947,000 đ
8,052,000 đ
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa và vui chơi không giới hạn 1 đêm
Điều kiện hủy
10,747,000 đ
9,672,000 đ
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
2-Bedroom Villa Lake View with Private Pool
2-Bedroom Villa Lake View with Private Pool
Ảnh và chi tiết
hồ
220m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Hai giường

Phòng khách


x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
5,365,000 đ
4,828,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng và Vui chơi không giới hạn từ 2 đêm
Điều kiện hủy
8,094,000 đ
7,285,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
Điều kiện hủy
8,807,000 đ
7,926,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng và Vui chơi không giới hạn 1 đêm
Điều kiện hủy
10,541,000 đ
9,487,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
VinWonders + Safari từ 2 đêm
Điều kiện hủy
11,174,000 đ
10,057,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
13,635,000 đ
12,272,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
VinWonders + Safari
Điều kiện hủy
13,984,000 đ
12,585,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa và vui chơi không giới hạn từ 2 đêm
Điều kiện hủy
15,494,000 đ
13,945,000 đ
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa và vui chơi không giới hạn 1 đêm
Điều kiện hủy
18,812,000 đ
16,931,000 đ
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
3-Bedroom Villa Garden View with Private Pool
3-Bedroom Villa Garden View with Private Pool
Ảnh và chi tiết
Hướng vườn
270m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Hai giường

Phòng khách

x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
8,047,000 đ
7,242,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng và Vui chơi không giới hạn từ 2 đêm
Điều kiện hủy
12,141,000 đ
10,927,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
Điều kiện hủy
13,211,000 đ
11,890,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng và Vui chơi không giới hạn 1 đêm
Điều kiện hủy
15,812,000 đ
14,231,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
VinWonders + Safari từ 2 đêm
Điều kiện hủy
16,761,000 đ
15,085,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
20,453,000 đ
18,408,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
VinWonders + Safari
Điều kiện hủy
20,975,000 đ
18,878,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa và vui chơi không giới hạn từ 2 đêm
Điều kiện hủy
23,241,000 đ
20,917,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa và vui chơi không giới hạn 1 đêm
Điều kiện hủy
28,218,000 đ
25,396,000 đ
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
3-Bedroom Villa Lake view with Private Pool
3-Bedroom Villa Lake view with Private Pool
Ảnh và chi tiết
hồ
270m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Hai giường

Phòng khách

x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
8,382,000 đ
7,544,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng và Vui chơi không giới hạn từ 2 đêm
Điều kiện hủy
12,441,000 đ
11,197,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
Điều kiện hủy
13,546,000 đ
12,191,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng và Vui chơi không giới hạn 1 đêm
Điều kiện hủy
16,147,000 đ
14,532,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
VinWonders + Safari từ 2 đêm
Điều kiện hủy
17,061,000 đ
15,355,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
20,788,000 đ
18,709,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
VinWonders + Safari
Điều kiện hủy
21,311,000 đ
19,180,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa và vui chơi không giới hạn từ 2 đêm
Điều kiện hủy
23,541,000 đ
21,187,000 đ
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa và vui chơi không giới hạn 1 đêm
Điều kiện hủy
28,553,000 đ
25,698,000 đ
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
4-Bedroom Villa Garden view with Private Pool
4-Bedroom Villa Garden view with Private Pool
Ảnh và chi tiết
Hướng vườn
330m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Hai giường

Phòng ngủ 4: Một giường lớn

Phòng khách

x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
9,388,000 đ
8,449,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng và Vui chơi không giới hạn từ 2 đêm
Điều kiện hủy
14,988,000 đ
13,489,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
Điều kiện hủy
16,273,000 đ
14,646,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng và Vui chơi không giới hạn 1 đêm
Điều kiện hủy
19,741,000 đ
17,767,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
25,929,000 đ
23,336,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
VinWonders + Safari
Điều kiện hủy
26,626,000 đ
23,963,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
VinWonders + Safari từ 2 đêm
Điều kiện hủy
27,482,000 đ
24,734,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa và vui chơi không giới hạn từ 2 đêm
Điều kiện hủy
29,788,000 đ
26,809,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa và vui chơi không giới hạn 1 đêm
Điều kiện hủy
36,282,000 đ
32,654,000 đ
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
4-Bedroom Villa Lake view with Private Pool
4-Bedroom Villa Lake view with Private Pool
Ảnh và chi tiết
hồ
330m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Một giường lớn

Phòng ngủ 4: Hai giường

Phòng khách

x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
11,065,000 đ
9,958,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng và Vui chơi không giới hạn từ 2 đêm
Điều kiện hủy
16,488,000 đ
14,839,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
Điều kiện hủy
17,949,000 đ
16,154,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng và Vui chơi không giới hạn 1 đêm
Điều kiện hủy
21,418,000 đ
19,276,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
VinWonders + Safari từ 2 đêm
Điều kiện hủy
22,648,000 đ
20,383,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
27,606,000 đ
24,845,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa hoặc Ăn tối
VinWonders + Safari
Điều kiện hủy
28,302,000 đ
25,472,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa và vui chơi không giới hạn từ 2 đêm
Điều kiện hủy
31,288,000 đ
28,159,000 đ
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa và vui chơi không giới hạn 1 đêm
Điều kiện hủy
37,959,000 đ
34,163,000 đ
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
Hoặc gọi 0888 780 696 để đặt.

Tiện nghi khách sạn

 • Free Wifi
 • Nhà hàng
 • Quán bar
 • Massage
 • Bãi đỗ xe
 • Quán cafe
 • Két sắt
 • Phòng gia đình

Dịch vụ khách sạn

 • Dịch vụ ăn tại phòng
 • Dịch vụ giặt là/giặt khô
 • Dịch vụ tại phòng 24h
 • Dịch vụ đưa đón
 • Dịch vụ làm đẹp

Hoạt động và giải trí

 • Phòng thể dục
 • Sân vườn
 • Phòng trò chơi
 • Bể bơi trong nhà
 • Bể bơi ngoài trời
 • Bể bơi trẻ em
 • Spa

Thông tin Melia Vinpearl Phú Quốc

Melia Vinpearl Phu Quoc là một khu nghỉ dưỡng sang trọng nằm bên bờ biển Bãi Dài - một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất ở Phú Quốc. Khu nghỉ dưỡng cách công viên giải trí VinWonders khoảng 1,5km và Vinpearl Safari chừng 5,6km, cách thị trấn Dương Đông khoảng 22km và sân bay Phú Quốc 33km.

Khu nghỉ dưỡng được thiết kế đẹp mắt theo phong cách kiến trúc châu Âu tân cổ điển, kế sát sân golf 18 hố độc đáo trong khu rừng nguyên sinh tự nhiên, là lựa chọn tuyệt vời cho kỳ nghỉ yên bình hay tổ chức các sự kiện, tiệc ngoài trời bên hồ bơi lớn và bãi biển với quy mô lên đến 3.000 người.

Melia Vinpearl Phu Quoc bao gồm 522 biệt thự được chia thành nhiều loại phòng khác nhau, tất cả đều được trang bị đầy đủ tiện nghi, nội thất bài trí tinh tế và sang trọng. Hầu hết các phòng đều có ban công hướng hồ bơi và bãi biển thơ mộng, mang lại cảm giác thư giãn và dễ chịu vô cùng.

Tại Melia Vinpearl Phu Quoc, có 3 nhà hàng lớn chuyên phục vụ các món ăn Á và Âu, 2 quán bar và 1 câu lạc bộ, hồ bơi lớn ngoài trời, Spa, phòng tập Gym và nhiều hoạt động giải trí độc đáo như công viên giải trí, công viên nước, lặn biển, sân golf mini,…

Với vị trí đắc địa, tiện nghi hiện đại, thiết kế sang trọng và dịch vụ chuyên nghiệp, Melia Vinpearl Phu Quoc là sự lựa chọn của nhiều du khách cho kỳ nghỉ dưỡng và các sự kiện, tiệc cưới,… Khu nghỉ dưỡng được bao quanh bởi khung cảnh thiên nhiên đẹp mê ly, kiến trúc độc đáo và dịch vụ hoàn hảo, là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế.

Xem thêm

Chính sách

Thời gian nhận phòng:15:00
Thời gian trả phòng:12:00

Từ ngày 01-11-2023 Đến ngày 31-10-2024:

Chính sách phụ thu:

- BB: Phòng gồm 01 bữa ăn sáng cho ngày lưu trú

- BX: BB và vui chơi không giới hạn tại VinWonders & Safari
- HB: Phòng gồm 02 bữa ăn cho ngày lưu trú
- HX : Phòng gồm 02 bữa ăn cho ngày lưu trú và vui chơi không giới hạn tại Vinwonders & Safari
- AI : Ăn uống trọn gói
- AI (X): Ăn uống trọn gói và vui chơi không giới hạn tại Vinwonders & Safari

PHỤ THU TRẺ EM BB BX01 BX02 HB HX01 HX02 FB FX01 FX02
Trẻ em (dưới 04 tuổi)
ngủ chung giường
- - - - - - - - -
Trẻ em (từ 04 đến dưới
12 tuổi) không kê thêm
giường phụ
360,000 1,160,000 860,000 745,000 1,545,000 1,245,000 995,000 1,795,000 1,495,000

Xem thêm

Thông tin hữu ích

Số phòng:
Cách thị trấn Dương Đông:
Cách sân bay quốc tế Phú Quốc:

Chúng tôi cam kết

Đặt phòng an toàn: Đặt phòng trên Amazingo các thông tin chi tiết của quý vị được bảo vệ bằng kết nối an toàn.
Đảm bảo riêng tư: Các thông tin của quý vị sẽ chỉ được dùng để đảm bảo yêu cầu cho đặt phòng.
Đảm bảo Giá Tốt nhất: Quý vị tìm thấy phòng đã đặt trực tuyến với giá thấp hơn tại nơi khác? Chúng tôi sẽ tính quý vị cùng giá đó.
Chi tiết hơn xin xem tại Chính sách riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ.
* Hình ảnh, tiêu chuẩn sao, thông tin được cung cấp bởi Melia Vinpearl Phú Quốc, có thể không hoàn toàn giống thực tế. Amazingo không chịu trách nhiệm về các sai khác của thông tin này (nếu có) so với thực tế

Khách hàng đánh giá

Điểm đánh giá trung bình
9.1
Dựa trên 3 đánh giá
Các đánh giá được viết bởi khách của chúng tôi sau đợt lưu trú của họ tại Melia Vinpearl Phú Quốc.
 • Nguyễn Nhật Quang
  Vào ngày
  04/05/2023

  Quan điểm cá nhân đánh giá melia Phú Quốc

  9.4
  Nhìn chung khu nghỉ dưỡng khá đẹp và yên tĩnh

  Ưu điểm

  Nhân viên nhiệt tình chu đáo, đồ ăn khá đa dạng, cảnh quan đẹp

  Điểm trừ

  Bể bơi chung chưa được sạch có nhiều lá cây phía đáy hồ và côn trùng
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn?
 • Nguyễn Anh Vũ
  Vào ngày
  19/09/2020

  Rất hài lòng

  10
  Từ lúc đặt phòng đến khi hoàn thành chuyến đi các anh chị booking hỗ trợ rất nhiệt tình và kịp thời.

  Ưu điểm

  Thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

  Điểm trừ

  không có
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn?
 • Nguyen Minh Tuyet
  Vào ngày
  03/02/2020

  Về Vinpearl Discovery 3 PQ

  7.8
  Nhân viên nhanh nhẹn, hỗ trợ nhiệt tình. Đón khách đi khu VinpearlLand và Safari đúng hẹn.

  Ưu điểm

  
  				

  Điểm trừ

  
  			
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn?
Melia Vinpearl Phú Quốc main point

Tìm khách sạn

Ngày nhận phòng
Ngày trả phòng
Khách cũng thường xem

Điều khách hàng hài lòng

"Nhân viên nhiệt tình chu đáo, đồ ăn khá đa dạng, cảnh quan đẹp"
Khách hàng
"Thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời."
Khách hàng

Địa danh gần Melia Vinpearl Phú Quốc