Melia Vinpearl Phú Quốc

Melia Vinpearl Phu Quoc
Tên cũ/Tên khác: Vinpearl Discovery Greenhill Phu Quoc
Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Phú Quốc
9.1 Điểm từ 3 đánh giá
Giảm 7% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 16/11/2022 đến ngày 30/11/2023. Áp dụng cho đặt trước 90 ngày.
Giảm 5% mỗi đêm. Áp dụng từ ngày 01/12/2022 đến ngày 30/11/2023. Áp dụng cho đặt trước 60 ngày.

Lọc theo:

Ăn sáng Ăn 3 bữa Bữa sáng & VinWonders, Safari Ăn 3 bữa và VinWonders, Safari

Hạng phòng (Giá đã bao gồm VAT + phí dịch vụ) Đặt phòng đảm bảo

Loại phòng Bao gồm Giá bán Chọn phòng
1-Bedroom Villa Lake View with Private Pool
1-Bedroom Villa Lake View with Private Pool
Ảnh và chi tiết
hồ
220m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn/Hai giường

Phòng khách

(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
3,535,000 đ
3,359,000
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
5,106,000 đ
4,851,000
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
6,285,000 đ
5,970,000
Xác nhận sớm!
(Miễn phí: 2 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
7,855,000 đ
7,463,000
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
2-Bedroom Villa Lake View with Private Pool
2-Bedroom Villa Lake View with Private Pool
Ảnh và chi tiết
hồ
220m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Hai giường

Phòng khách


x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
4,713,000 đ
4,477,000
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
7,855,000 đ
7,463,000
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
10,212,000 đ
9,701,000
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
13,353,000 đ
12,685,000
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
3-Bedroom Villa Garden View with Private Pool
3-Bedroom Villa Garden View with Private Pool
Ảnh và chi tiết
Hướng vườn
270m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Hai giường

Phòng khách

x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
7,069,000 đ
6,716,000
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
11,782,000 đ
11,193,000
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
15,316,000 đ
14,551,000
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
20,029,000 đ
19,028,000
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
2-Bedroom villa ocean view with private pool
2-Bedroom villa ocean view with private pool
Ảnh và chi tiết
biển
220m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn


x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
7,069,000 đ
6,716,000
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
10,212,000 đ
9,701,000
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
12,568,000 đ
11,940,000
Xác nhận sớm!

x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
15,709,000 đ
14,924,000
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
3-Bedroom Villa Lake view with Private Pool
3-Bedroom Villa Lake view with Private Pool
Ảnh và chi tiết
hồ
270m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Hai giường

Phòng khách

x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
7,365,000 đ
6,996,000
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
12,076,000 đ
11,473,000
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
15,612,000 đ
14,831,000
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
20,325,000 đ
19,308,000
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
3-Bedroom Villa Ocean view with Private Pool
3-Bedroom Villa Ocean view with Private Pool
Ảnh và chi tiết
hướng biển
270m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Hai giường

Phòng khách

x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
8,248,000 đ
7,836,000
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
12,961,000 đ
12,313,000
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
16,495,000 đ
15,671,000
Xác nhận sớm!
x 6
x 6 (Miễn phí: 6 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
21,208,000 đ
20,148,000
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
4-Bedroom Villa Garden view with Private Pool
4-Bedroom Villa Garden view with Private Pool
Ảnh và chi tiết
Hướng vườn
330m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Hai giường

Phòng ngủ 4: Một giường lớn

Phòng khách

x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
9,426,000 đ
8,955,000
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
15,709,000 đ
14,924,000
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
20,422,000 đ
19,401,000
Xác nhận sớm!
x 8
x 8 (Miễn phí: 8 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
26,706,000 đ
25,371,000
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt
4-Bedroom Villa Lake view with Private Pool
4-Bedroom Villa Lake view with Private Pool
Ảnh và chi tiết
hồ
330m²

Phòng ngủ 1: Một giường lớn

Phòng ngủ 2: Một giường lớn

Phòng ngủ 3: Một giường lớn

Phòng ngủ 4: Hai giường

Phòng khách

x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Điều kiện hủy
9,720,000 đ
9,234,000
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn sáng
Ăn trưa
Ăn tối
Điều kiện hủy
16,005,000 đ
15,204,000
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Bữa sáng
Vé VinWonders & Safari
Điều kiện hủy
20,716,000 đ
19,681,000
Xác nhận sớm!
x 8
x 4 (Miễn phí: 4 trẻ dưới 4 tuổi)
Ăn 3 bữa
Vé VinWonders và Safari
Điều kiện hủy
27,000,000 đ
25,650,000
Xác nhận sớm!
Hiển thị thêm giá tốt
Ẩn bớt

Tiện nghi khách sạn

 • Free Wifi
 • Nhà hàng
 • Quán bar
 • Massage
 • Bãi đỗ xe
 • Quán cafe
 • Két sắt
 • Phòng gia đình

Dịch vụ khách sạn

 • Dịch vụ ăn tại phòng
 • Dịch vụ giặt là/giặt khô
 • Dịch vụ tại phòng 24h
 • Dịch vụ đưa đón
 • Dịch vụ làm đẹp

Hoạt động và giải trí

 • Phòng thể dục
 • Sân vườn
 • Phòng trò chơi
 • Bể bơi trong nhà
 • Bể bơi ngoài trời
 • Bể bơi trẻ em
 • Spa

Thông tin Melia Vinpearl Phú Quốc

Tọa lạc tại mũi Gành Dầu đẹp như tranh vẽ, Vinpearl Discovery Greenhill Phú Quốc sở hữu các biệt thự nép mình dọc theo sườn núi với tầm nhìn bao trọn đất trời, không khí trong lành và cảnh quan độc đáo, là nơi dừng chân lý tưởng cho những vị khách yêu thích khám phá cảnh sắc thiên nhiên, đại dương bao la và núi đồi trùng điệp bát ngát hương gió biển.

Resort đẳng cấp 5 sao gồm 332 căn biệt thự hiện đại, không gian rộng rãi ngập tràn ánh sáng tự nhiên, các căn biệt thự được thiết kế 1 đến 2 tầng với khung cửa sổ lớn mở ra toàn cảnh đại dương xanh ngát, được trang bị đầy đủ tiện nghi. Từ ban công biệt thự Discovery Greenhill Phú Quốc, du khách có thể thưởng thức mùi vị biển đặc trưng, đắm chìm trước cảnh đẹp tuyệt sắc của bình minh mỗi sáng hay hoàng hôn lãng mạn.

Bể bơi ngoài trời, Akoya Spa, hệ thống nhà hàng, hàng loạt hoạt động giải trí trên biển và kết nối cùng các khu vui chơi khác của Vinpearl như Vinpearl Land, Safari, Vinpearl Golf,… tất cả sẽ đem đến những trải nghiệm vui chơi giải trí độc đáo cho du khách.

Đẳng cấp, phong cách thượng lưu và hội tụ đầy đủ theo tiêu chuẩn khu nghỉ dưỡng cao cấp, Vinpearl Discovery Greenhill Phu Quoc là lựa chọn hoàn hảo cho kỳ nghỉ của bạn.

Xem thêm

Chính sách

Thời gian nhận phòng:15:00
Thời gian trả phòng:12:00

Từ ngày 01-12-2022 Đến ngày 31-10-2023:

Chính sách phụ thu:

- Trẻ em (dưới 04 tuổi) ngủ chung giường: Miễn phí

- Trẻ em từ 4 - dưới 12 tuổi:

+ Gói ăn sáng phụ thu 360,000 VND/người/đêm

+ Gói ăn sáng + vé Vinwonder, Safari (1 đêm) phụ thu 1,760,000 VND/người/đêm

+ Gói ăn sáng + vé Vinwonder, Safari(2 đêm) phụ thu 1,260,000 VND/người/đêm

+ Gói ăn 3 bữa phụ thu 760,000 VND/người/đêm

+ Gói ăn 3 bữa + vé Vinwonder, Safari (1 đêm) phụ thu 2,160,000 VND/người/đêm

+ Gói ăn 3 bữa + vé Vinwonder, Safari (2 đêm) phụ thu 1,660,000 VND/người/đêm

Chính sách giá phụ thu Gala Dinner vào XMas 24/12 và New Year 31/12:

- XMAS:

+ Khách mua gói BB , phụ thu thêm giá Gala : 2.500.000 VNĐ /pax

+ Khách mua gói FB, phụ thu thêm giá Gala: 1.900.000 VNĐ/pax

- New Year:

+ Khách mua gói FB , phụ thu thêm giá Gala: 3.500.000 VNĐ/pax

+ Khách mua gói FB , phụ thu thêm giá Gala: 2.500.000 VNĐ/pax

- Phụ thu trẻ em từ 4-11 Tuổi, tính phí 50% như người lớn

Xem thêm

Thông tin hữu ích

Số phòng:
Cách thị trấn Dương Đông:
Cách sân bay quốc tế Phú Quốc:

Chúng tôi cam kết

Đặt phòng an toàn: Đặt phòng trên Amazing các thông tin chi tiết của quý vị được bảo vệ bằng kết nối an toàn.
Đảm bảo riêng tư: Các thông tin của quý vị sẽ chỉ được dùng để đảm bảo yêu cầu cho đặt phòng.
Đảm bảo Giá Tốt nhất: Quý vị tìm thấy phòng đã đặt trực tuyến với giá thấp hơn tại nơi khác? Chúng tôi sẽ tính quý vị cùng giá đó.
Chi tiết hơn xin xem tại Chính sách riêng tư cũng như Điều khoản đặt phòng.
* Hình ảnh, tiêu chuẩn sao, thông tin được cung cấp bởi Melia Vinpearl Phú Quốc, có thể không hoàn toàn giống thực tế. Amazing không chịu trách nhiệm về các sai khác của thông tin này (nếu có) so với thực tế

Khách hàng đánh giá

Điểm đánh giá trung bình
9.1
Dựa trên 3 đánh giá
Các đánh giá được viết bởi khách của chúng tôi sau đợt lưu trú của họ tại Melia Vinpearl Phú Quốc.
 • Nguyễn Nhật Quang
  Vào ngày
  04/05/2023

  Quan điểm cá nhân đánh giá melia Phú Quốc

  9.4
  Nhìn chung khu nghỉ dưỡng khá đẹp và yên tĩnh

  Ưu điểm

  Nhân viên nhiệt tình chu đáo, đồ ăn khá đa dạng, cảnh quan đẹp

  Điểm trừ

  Bể bơi chung chưa được sạch có nhiều lá cây phía đáy hồ và côn trùng
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn?
 • Nguyễn Anh Vũ
  Vào ngày
  19/09/2020

  Rất hài lòng

  10
  Từ lúc đặt phòng đến khi hoàn thành chuyến đi các anh chị booking hỗ trợ rất nhiệt tình và kịp thời.

  Ưu điểm

  Thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

  Điểm trừ

  không có
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn?
 • Nguyen Minh Tuyet
  Vào ngày
  03/02/2020

  Về Vinpearl Discovery 3 PQ

  7.8
  Nhân viên nhanh nhẹn, hỗ trợ nhiệt tình. Đón khách đi khu VinpearlLand và Safari đúng hẹn.

  Ưu điểm

  
  				

  Điểm trừ

  
  			
  Đánh giá này có hữu ích cho bạn?
Melia Vinpearl Phú Quốc main point

Tìm khách sạn

Ngày nhận phòng
Ngày trả phòng
Khách cũng thường xem

Điều khách hàng hài lòng

"Nhân viên nhiệt tình chu đáo, đồ ăn khá đa dạng, cảnh quan đẹp"
Khách hàng
"Thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời."
Khách hàng

Địa danh gần Melia Vinpearl Phú Quốc